Denne side henvender sig til landmænd eller de personer, der blot har en interesse for det danske landbrug. Der vil derfor være information at finde, der relaterer sig til dette emne. Hele tiden udvikles der nye teknologier, som forfines og til sidst ender i landbruget, hvor de kan være med til at effektivisere landmandens arbejde. Som landmand er det en balancegang mellem at have et så effektivt landbrug som muligt og samtidig passe på miljøet. Nogle af de stoffer og sprøjtemidler, der kan gøre landbruget mere effektivt, er nemlig skadelige for det omkringliggende miljø, hvorfor det kan være nødvendigt at finde andre løsninger på at have et bæredygtigt landbrug.

Fra politisk side sættes der nemlig stadig strengere krav til, at erhverv skal passe bedre på miljøet og dermed forurene mindre, og det er her, at den teknologiske udvikling kommer ind i billedet. Her er filtreringsteknologien et eksempel. Denne teknologi er nemlig i dag blevet en vigtig del af landbruget. Desuden kan denne teknologi være med til at løse problemer omkring gylle og fermentat, der begge er essentielle elementer i det danske landbrug. På nuværende tidspunkt bruger de fleste landmænd nemlig alt for mange penge på opbevaring og transport af gylle til deres marker, og det er netop dette, som teknologien forsøger at gøre op med.

På denne side vil du ligeledes kunne læse om et af de største miljøproblemer, der findes i landbruget. Ammoniak kan nemlig være et skadeligt stof, men er samtidig vigtigt for landmænd, når de skal gøde deres marker. Du vil derfor kunne læse om en række forskningsgrupper og virksomheders arbejde med at udvikle teknologier, der kan analysere luftens indhold af ammoniak ved hjælp af sensorer og være med til at rense luften.

Derudover vil der findes information, der omhandler robotter i landbruget. Robotter er nemlig allerede en del af flere områder af det danske landbrug, og de bliver stadig mere og mere populære. I den forbindelse vil der være en del eksempler på, hvilke robotter, der allerede er taget i brug i landbruget. Her kan blandt andet nævnes droner, der ved overflyvning af en mark, kan indsamle vigtige information til landmanden, som han kan benytte til at træffe sine beslutninger på baggrund af. Derudover kan nævnes robotter, der er i stand til at analysere frugter og bær for derefter at samle de modne op. Denne analyse finder blandt andet sted på baggrund af formen og farven på afgrøderne.

Slutteligt vil det være muligt at finde information om, hvordan man får styr på sin økonomi, og hvordan man som landmand kan få hjælp til at finansiere sine indkøb. Personer, uanset om du så er en privatperson, eller om du arbejder i et stort landbrug, kan nemlig have behov for at låne penge for at forbedre deres situation. I den forbindelse vil der være fokus på søgemaskinen Moneybanker, der kan være et vigtigt værktøj for landmænd i fremtiden. Søgemaskinen gør det nemlig muligt ved hjælp af få klik at få samlet de bedste muligheder for at få et billig forbrugslån på en let og overskuelig måde. Siden drives blandt andet af Pernille Iversen.