Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed handler om, hvor meget en teknologi eller en kultur slider på den natur, som den befinder sig i. I forhold til landbrug handler det således om, hvor meget man slider på det omkringliggende miljø og de organismer, der lever der. Et bæredygtigt landbrug vil ikke tage flere ressourcer fra naturen, end den er i stand til at opbygge igen på årlig basis.

Da man havde jæger- og samlersamfund, var der tilnærmelsesvis tale om et bæredygtigt samfund. Dette hænger sammen med, at der var en mere tilpasset en udnyttelse naturens ressourcer, og naturen havde dermed mulighed for at eksistere fra år til år uden at blive for udpint. Som en modsætning til dette finder vi diverse teknologier og kulturer, der tærer på og nedslider naturen i en overdreven grad. Her henviser overdreven grad til, at naturen ikke kan gendanne nye ressourcer, og der skabes dermed et underskud. Underskuddet fører herefter til, at samfundet hele tiden må flytte sig til nye steder, hvor der er ressourcer til stede. Dette er et eksempel på en situation, der ikke er bæredygtig.

Hvorfor er bæredygtighed relevant?

Bæredygtighed har betydning for de mennesker, der kommer til at leve på Jorden efter os. Begrebet bæredygtighed har derfor økonomisk, kulturel, økologisk og social betydning, og det er derfor nødvendigt, at man er i stand til at forstå begrebet på en sådan måde, at man kan efterkomme samfundets behov, men samtidig ikke ødelægger økosystemer i naturen. Man har derfor behov for fastsætte en række regler og krav, der sikrer, at biodiversiteten og økosystemerne kan opretholdes samtidig med, at samfundets borgeres behov bliver mødt.

Hvilke problemer er der for bæredygtigheden?

Et af de største problemer, som bæredygtigheden møder, er overbefolkning. I takt med at der kommer flere og flere mennesker, stiger behovet for naturens ressourcer nemlig tilsvarende. Hvis befolkningstallet bliver ved med at stige, kan det derfor ende med, at naturen ikke kan følge med menneskernes behov for dens ressourcer. Undersøgelser på området fortæller allerede, at verdens befolkning på lidt over 7 milliarder faktisk er for stort til, at en bæredygtig udvikling kan opretholdes.

Man kan så spørge sig selv, om løsningen på problemet bare er at sænke tempoet, hvorved befolkningstallet stiger. Dette er dog ikke ligeså let, som det lyder. Kritikerne fortæller nemlig, at hvis man forsøger at begrænse tilvæksten i befolkningstallet, kan det ende med, at man overtræder en række menneskerettigheder. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at bæredygtighed er et kompleks fænomen, der kræver eftertanke, før man beskæftiger sig med det.

Hvordan relaterer bæredygtighed sig til landbruget?

I forsøget på at skabe et bæredygtigt samfund, har landbruget en vigtig rolle. Gensplejsede planter er et eksempel på, hvordan man forsøger at afhjælpe fødevarekriser. Men undersøgelser har vist, at GMO’er ikke alene kan løse landbrugets problemer. Studier har nemlig vist, at gensplejsede planter er med til at øge koncentrationen af sprøjtegifte i naturen, hvor det bliver spredt til uønskede områder. På dette måde resulterer det i, at naturen bliver skadet.

Uanset om man går ind for gensplejsede planter eller ej, er det dog let at se, at landbruget spiller en vigtig rolle, når det handler om bæredygtighed. Derfor ser man ligeledes, at teknologier, der benyttes, i større grad end tidligere fokuserer på at være bæredygtige og afhjælpe problemer i naturen.