Filtreringsteknologi er blevet en integreret og uundværlig del af landbruget i dag. Der er ikke tale om en ny teknologi, da den har eksisteret i noget tid. I dag ser man i stedet, at teknologien er blevet forfinet, og nu er den blevet relativt avanceret og kan være med til at løse miljøproblemer, der har været forbundet med landbruget. Der er derfor stor efterspørgsel efter et effektivt system, der kan tages i brug rundt omkring i de forskellige landbrug.

Hvad er formålet med filtreringsteknologien?

Denne teknologi gør det muligt for en landmand at skille vandet fra fermentat og gylle. Dette er man fra landmandens side interesseret i, så det kan sendes tilbage til naturen. Derudover er der et håb om, at de resterende næringsstoffer kan blive genanvendt til andre formål, eller at de ryger tilbage til naturen, hvor de naturligt indgår i forskellige kredsløb. Her er det vigtigt at nævne grundstoffer som kvælstof og fosfor, der er essentielle for landmanden. Grundfos er en af sværdvægterne på markedet med deres BioBooster’s Membrane Filtration Unit, men der findes ligeledes andre firmaer på markedet. Dette fokus hænger sammen med, at man ønsker at skåne miljøet mest muligt og samtidig effektivisere systemet.

Grundfos har patenteret sin teknologi, og den tager udgangspunkt i en række roterende membraner. Teknologien er ikke specialudviklet til landbruget, da den tidligere har været benyttet til blandt andet spildevand i kommuner samt i fødevareindustrien. Man har derfor forfinet og specialiseret teknikken, så den nu passer til landbrugsmæssige formål, hvor den nu kan være med til at spille en afgørende rolle, når det handler om at løse problemer, som landbruget er en del af.

Hvilke problemer kan teknologien være med til at løse?

Et af de største problemer, som landmænd møder, er, at de er nødt til at bruge rigtig mange penge på at opbevare deres gylle og fermentat. Udover opbevaringen koster det ligeledes en del at transportere det og sprede det på deres marker. Der har derfor været et stort ønske om at løse dette problem, hvor det luxemburgske/franske firma, AMT Nereus, blandt andet er kommet med deres bud på en løsning. Denne virksomhed har udviklet et system, hvor det er muligt at skille fermentat og gylle uden brug af kemikalier. På denne måde er det muligt effektivt at rense det nok til, at man senere kan lede det ud i miljøet igen. Systemet har ligeledes den fordel, at det samtidig er muligt at genanvende udskilte næringsstoffer, hvorved spildet er mindre end tidligere.

Hvad kræver teknologien?

Teknologien tager sit udgangspunkt i membraner, og det er derfor her, der først skal sættes fokus. Da membranerne er en vigtig del, er det essentielt, at de er solide og kan fungere under forhold, hvor der er høje koncentrationer af biomasse. Dette er nødvendigt for, at man i sidste ende kan isolere kvælstof og fosfor. Disse grundstoffer er nemlig dyre for landmanden at anskaffe sig, og han har derfor interesse i at kunne genanvende mest muligt. Membranerne forbedres hele tiden, så man kan sikre, at de holder længst muligt.