Hvad er gylle og hvordan opsamles det?

Gylle er essentielt for den måde, som landbruget bliver drevet på den dag i dag. Der er tale om en form for gødning, der benyttes i landbruget. Ofte samles denne gødning ved, at dyrenes afføring og urin automatisk falder ned i et opsamlingssystem. Fra denne afføring og urin får man blandt andet grundstoffer som kalium, fosfor, kvælstof og magnesium. Ved brug af dette system får man opsamlet mest muligt af afføringen, hvilket er et forsøg på at effektivisere og automatisere opsamlingsprocessen. Dette sparer ikke kun kræfter for landmanden, men ligeledes tid. Når det er opsamlet, befinder det sig i opsamlingssystemet, indtil det er klar til at blive spredt på landmandens marker.

Information om gyllepumpen og dens formål

Denne pumpe benyttes primært i landbruget, og den findes i mange forskellige størrelser alt efter, hvor stort et landbrug, som man har med at gøre. Som med alle andre opgaver, hvor der indgår pumper, er det en de udfordringer, der skal løses, før systemet kommer op og køre optimalt. Idet dette er tilfældet, er man nødt til at tilpasse gyllepumpen nøje, så den effektivt kan løse den givne opgave.

Har man tidligere haft et lignende system, kan man benytte noget af den erfaring, som man har opnået gennem brug af det tidligere system, når man skal opsætte og effektivisere sit nye system. Alternativt kan man hente hjælp hos eksperter til at få systemet til at køre optimalt i håbet om, at man får mest muligt ud af systemet. Når man skal vælge sin gyllepumpe og opsætte den, er der en del elementer, som man bør have for øje. Blandt andet skal man tænke over distancen, der skal pumpes over, løftehøjden fra tanken til lag og homogenitetsgraden af gyllen. Derudover kan der nævnes andre elementer så som, hvordan man opnår den maksimale ydelse og effektivitet af sit pumpeudstyr.

Nyudviklede gyllepumper

Der kommer konstant nye pumper på markedet. Dette hænger sammen med, at man opnår ny viden, der resulterer i, at man får effektiviseret teknologien. Nye gyllepumper har ofte en høj pumpehastighed, hvilket er med til at øge effektiviteten, og som samtidig gør landmanden mere konkurrencedygtig.

Derudover er de nye pumper ofte konstrueret på en sådan måde, at de holder bedre og længere end tidligere modeller. Det kan for eksempel være, at man benytter et nyt materiale til nogle af delene, således at vedligeholdelsen af pumpens dele er minimal eller, at pumpen bliver i stand til at pumpe bedre og længere.

I nyere modeller vil der ofte være en semiautomatisk til automatisk smøring af pumpen. Dette kan blandt andet foregå via et centralt smøringsanlæg, der sørger for, at det ikke længere er nødvendigt med ekstra smørelse. Det er en forbedring fra nogle af de oprindelige modeller, hvor det regelmæssigt var nødvendigt at tilføre smørelse for at sikre, at maskinen ikke gik i stykker. Man har ligeledes forsøgt at fokusere på, at alle roterende dele skal balanceres og bevæge sig så gnidningsfrit som muligt. Dette er i håbet om at sikre, at vibrationer i konstruktionen helt kan undgås, da det kan skade maskinen.