Udvikling af ny teknologi kan være vejen frem for det danske landbrug. Dette var blandt de vigtigste temaer på en konference, der blev holdt i Ringsted Kongrescenter på baggrund af et samarbejde mellem Nordea, Dansk Landbrug samt Landbrugsrådet. I takt med at man opnår mere viden på det tekniske område, skaber dette grobund for, at der kan udvikles teknologier, der kan være med til at effektivisere og forbedre den måde, som landbruget i Danmark drives på. Der er rigtig mange muligheder for, hvordan man kan effektivisere landbruget, men det handler i stor grad også om, hvad der kan betale sig. Et er nemlig, hvad der kan udvikles teoretisk set, men noget andet er at finde en teknologi, der virker i praksis.

Hvad kan den teknologiske udvikling bidrage med i landbruget?

Man kan spørge sig selv om, hvordan den teknologiske udvikling, som vi er vidne til i dag, kan være med til at styrke det danske landbrug. Vi opnår som samfund stadig mere og mere viden, og dette kan give grobund for nye teknologier, eller der kan finde forbedring af allerede eksisterende teknologier sted.

Vi har allerede set, at den teknologiske udvikling historisk set har været en af hovedgrundene til, at der har været en større produktivitet i landbruget. Denne produktivitet har sammenlignet med andre erhverv historisk set været stor. Derfor er der belæg for at opstille en hypotese om, at den teknologiske ligeledes vil være en af de vigtigste mekanismer og måske endda drivkraften i landbruget i fremtiden. Det kan derfor være interessant at behandle, hvordan landbruget kan effektiviseres i fremtiden.

Teknologi og miljøproblemer

Intelligent ventilation, kildeseparation og luftrensning, der er mange udfordringer, når man har med landbruget at gøre. Når nye teknologier udvikles er det blandt andet med disse udfordringer for øje, og det er netop nogle af disse udfordringer, som man forsøger at løse og bearbejde. En af de største udfordringer for landbruget er miljøproblemer.

I forbindelse med miljøproblemer er en af de helt store syndere blandt andet sprøjtegifte. Her kan robotter måske være med til at løse en del af problemet. Benytter man robotter, kan de nemlig være med til at mindske forbruget af sprøjtemidler, men er robotterne klar til at overtage dette arbejde?

Sprøjterobotter

Robotter kan som tidligere nævnt måske være med til at løse en del af problematikken omkring sprøjtegifte, men der er dog et stykke vej endnu, før de helt kan overtage dette arbejde. Der bliver i skrivende stund udført studier omkring blandt andet mikrosprøjtning. Mikrosprøjtning går ud på, at man retter sprøjtningen mod den enkelte ukrudtsplante. På denne måde sørges der for, at der ikke bliver brugt mere sprøjtemiddel, end der er behov for.

Lugerobotter

Der er i landbruget på nuværende tidspunkt et stort behov for en metode til effektivt at bekæmpe ukrudtsplanter, og her kan lugerobotter måske være en del af løsningen. Bekæmpelse med laserlys kan ligeledes være et middel til at få bekæmpet ukrudtet. Fordelen ved laserlyset er, at der skal relativt små mængder af energi til for at kunne bekæmpe ukrudtet.