Når man har med levende væsner at gøre, som det er tilfældet i landbruget, er det vigtigt, at der er ordentlige forhold til stede. Dette er ikke kun vigtigt for landmanden og hans families egen skyld. Det er ligeledes vigtigt for dyrenes velfærd, at der er gode forhold. Det har samtidig en stor vigtighed for produktets kvalitet, at det levende væsen har haft et ordentligt liv, når det senere bliver sendt ud til forbrugerne, der skal spise kødet. Det er derfor vigtigt for Danmark, at man er i stand til at tackle miljøproblemer, der findes i landbruget, for at sikre, at det kører så godt som muligt.

Hvilke miljøproblemer findes der i landbruget?

Tager man udgangspunkt i et af landbrugets største miljøproblemer, kan man blandt andet nævne ammoniak og lignende gener, der findes i luften. Ammoniak er skadeligt, men det er samtidig et vigtigt og nyttigt stof, der benyttes til gødning i landbruget. Da det har en skadelig virkning, men samtidig er vigtigt for landbruget, er det vigtigt, at man er i stand til at tackle eventuelle komplikationer, før de udvikler sig til miljøproblemer.

På baggrund af dette ser man derfor en række virksomheder og forskningsgrupper, der samarbejder om at udvikle den nyeste teknologi på markedet for at løse dette problem. Teknologien handler blandt andet om, at man skal være i stand til at måle udledningen af ammoniak og andre lugtgener i dyrestalde. Udover dette skal teknologien ligeledes være med til at rense luften.

Kemisk rensning

En af de typer af rensning, der på nuværende tidspunkt ser ud til at have størst potentiale, er den kemiske rensning. Forskere har i en årrække arbejdet på en teknologi til et nyt luftrensningsanlæg, som kan fjerne lugten af ammoniak, der stammer fra husdyrproduktionen. Husdyrproduktionen er nemlig en af de største syndere, når det kommer til udledning af ammoniak i Danmark.

Forskningen har blandt andet vist, at syre-base reaktioner er effektive, hvis man ønsker at begrænse, hvor meget ammoniak, der udledes. På baggrund af dette regner man derfor med, at man ved brug af den rette oxidationsproces ligeledes kan fjerne de stoffer, der giver anledning til lugte. Hvis forskningsgruppen får held til at integrere disse processer i et rensningsanlæg og gør det økonomisk rentabelt, er der derfor rig mulighed for, at dette kan være en af de nye metoder, der kan være med til at begrænse et af de største miljøproblemer i det danske landbrug.

Måling af ammoniakudledning

Det er nødvendigt at være i stand til at begrænse udledningen af ammoniak, men hvis man ikke er i stand til at overvåge, hvor meget der egentlig udledes, er det problematisk at få problemet under kontrol. Derfor ser vi, at der udvikles en række sensorer, der skal overvåge ammoniakudledningen. Disse sensorer skal være meget præcise, og der arbejdes på nuværende tidspunkt med forskellige typer, der kan registrere udledningen med stor grad af detaljer.

I dette indlæg vil vi ikke gå i detaljer med de forskellige typer af sensorer, da der er et utal af dem. I stedet vil vi her nævne en enkelt af dem. Der er en type af sensor, der optisk kan måle, hvor meget ammoniak, der er i luften. Dette sker ved, at ammoniak belyses med laserstråler, og det har den fordel, at det kan måles ved hjælp af en computer.